Korupcijos prevencija

KORUPCIJA – tai valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažadas, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą ar neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat neveikimas, siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui už šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažadas, privilegijos) už atliekamų ar neatliekamų veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Jei turite žinių arba pagrįstų įtarimų apie VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, praneškite apie tai:

  • raštu – Pramonės g. 9, LT-62175 Alytus;
  • telefonu – (+370 646) 29775 , (darbo dienomis, pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8 val. iki 16.45 val., penktadienį nuo 8 val. iki 15.30 val.) Anonimiškumą garantuojame.
  • elektroniniu paštu – info@amrc.lt , lrandiene@gmail.com
  • Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę mūsų įstaigoje:

Lina Randienė – mobilaus telefono numeris: +370 682 43143 elektroninio pašto adresas: lrandiene@gmail.com 

STT informuoja, kad asmenys, duodami kyšį medikui, daro nusikaltimą pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus. Jei susiduriate su kyšininkavimu, kai gydytojas ar kitas medicinos įstaigos darbuotojas reikalauja neteisėto atlygio, – praneškite STT karštąja linija (+370 5) 266 3333 ar el. paštu pranesk@stt.lt .

SAM pasitikėjimo tel. +370 800 66 004, kuriuo nemokamai galima pranešti apie korupcijos veikas, elektroniniu paštu: korupcija@sam.lt

Korupcijos atvejo dalyviai gali būti baudžiami įstatymo numatyta tvarka,

Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), tarpininko kyšininkavimą (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis), taip pat kitas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Vadovaujantis LR korupcijos įstatymo 9 str. straipsnio nuostatomis, Specialiųjų tyrimų tarnyba surenka ir į pareigas asmenį skiriančiam ar paskyrusiam subjektui pateikia informaciją  apie asmenį siekiantį eiti į direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre.

Informacija apie visas įstaigas, teikiančias medicininės reabilitacijos paslaugas suaugusiems ar vaikams pagal gydomų pacientų profilius, tų profilių pacientų organizacijų tel. Nr. ir kontaktiniai asmenys, galima rasti internetinėje svetainėje https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/informacija-gyventojams/gydymo-ir-sveikatos-prieziuros-paslaugos/medicinine-reabilitacija/medicinines-reabilitacijos-ir-sanatorinio-gydymo-paslaugas-teikianciu-istaigu-paieska-1/

Alytaus mieste šias paslaugas teikia:

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė Ligoninės g. 12, Alytus (Alytaus m. sav.), tel. +370 315 56327 ir +370 315 56319
VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras Pramonės g. 9, Alytus (Alytaus m. sav.), tel. +370 620 60120; +370 646 29775

Direktorės kalba

Planai:

Korupcijos prevencijos programa 2024-2025 m. ir korupcijos prevencijų priemonių planas

AMRC korupcijos prevencija priemonių planas 2020-2023m

AMRC Korupcijos prevencija priemonių planas 2017 m

Ataskaitos:

Paramos panaudojimo ataskaita 2023 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

Teikiamų VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro paslaugų apmokėjimo tvarka

AMRC Paramos aprašas

AMRC Labdaros gavimo ir panaudojimo 2020 metų ataskaita

AMRC Korupcijos programos ataskaita 2023 m.

AMRC Korupcijos programos ataskaita 2022 m.

AMRC Korupcijos programos ataskaita 2021 m.

AMRC Korupcijos programos ataskaita 2020 m.

AMRC Korupcijos programos ataskaita 2019 m.

AMRC Korupcijos programos ataskaita 2018 m.

AMRC Korupcijos programos ataskaita 2017 m.

Papildomi dokumentai:

Pacientų apklausa, dėl korupcijos pasireiškimo Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje

Pacientų apklausa , dėl korupcijos pasireiškimo FMR skyriuje

2023 m. darbuotojų anketų analizė dėl korupcijos pasireiškimo

Veiksmų įstaigoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

Centro vidiniu kanalu gautos informacijos apie pažeidimus tvarkos aprašas

Korupcijos tikimybės nustatymas AMRC

Darbuotoju elgesio kodeksas

Įstaigos dovanų, tvarkos aprašas

Atnaujinta 2024.02.22

Kategorijos