Priėmimo tvarka

  1. Globos skyriuje teikiamos stacionarios trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos Alytaus miesto savivaldybės ir kitų Lietuvos Respublikos savivaldybių gyventojams.
  2. Socialinių paslaugų valdymą, skyrimą, planavimą, poreikių vertinimą ir analizavimą, mokėjimo už socialines paslaugas sutarčių sudarymą, finansines galimybes, finansavimo poreikį vykdo  Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.
  3. Dėl trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu kreipiasi į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, pateikia reikiamus dokumentus ir gauna informaciją apie apgyvendinimą.
  4. Sprendimą dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje  priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija.
  5. Į Globos skyrių trumpalaikei ir ilgalaikei socialinei globai priimami asmenys, turintys siuntimą ir kitus reikalingus dokumentus.

Kategorijos