Kreipimosi tvarka

 1. Pacientai, norintys gauti medicinines, palaikomojo gydymo ir slaugos, paslaugas VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre, kreipiasi į slaugos administratorę arba į palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių.
 2. Skyriuje pacientas turi pateikti asmens dokumentą, sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą (pensininko, invalido pažymėjimas), gydytojo siuntimą.
 3. Būtinoji pagalba centre teikiama nemokamai, minėti dokumentai nėra būtini.
 4. Pacientai į palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių hospitalizuojami, kai nustatyta galutinė diagnozė ir nereikalingas papildomas ištyrimas, kai aukštesnio lygio specializuotas stacionarinis ar reabilitacinis gydymas netikslingas.
 5. Ligoniai hospitalizacijai į palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių registruojami skyriuje „Ligonių planinės hospitalizacijos“ žurnale.
 6. Registracija gali vykti telefonu arba artimiesiems (ligoniui) atvykus pas slaugos administratorę arba į skyrių, pateikus gydytojo siuntimą hospitalizacijai.
 7. Į palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių hospitalizuojami tik Alytaus miesto gyventojai. Tinkami tik Alytaus miesto gydymo įstaigų siuntimai hospitalizacijai.
 8. Registraciją atlieka slaugos administratorė arba skyriaus slaugytoja, užpildydama grafas – ligonio vardas, pavardė, gimimo data, siunčianti įstaiga, siunčiantis gydytojas, diagnozė, mobilumas, speciali informacija, kontaktiniai telefonai.
 9. Apie planuojamą hospitalizaciją pacientą ar jo artimuosius skyriaus slaugytoja, arba slaugos administratorė informuoja nurodytais telefonais prieš 1-3 dienas.
 10. Perkėlimą pacientų iš Alytaus miesto stacionarinio gydymo įstaigų tolimesniam palaikomajam gydymui ir slaugai į centrą derina pacientą perkeliantis gydytojas su slaugos skyriaus gydytoja ar slaugos administrator.
 11. Į atskirą žurnalą registruojami ligoniai, kurie hospitalizuojami pirmumo tvarka: ligoniai, sergantys II-IV stadijos onkologiniais susirgimais, paliatyvūs pacientai; ligoniai, kurių gydymą apmoka Alytaus miesto socialinės rūpybos skyrius; vieniši ligoniai, perkeliami iš Alytaus miesto stacionarinio gydymo įstaigų.
 12. Pacientų, kurių gydymą apmoka Alytaus miesto socialinės paramos skyrius, arba patys  pacientai (jų artimieji), hospitalizacija turi būti iš anksto suderinta su skyriaus gydytoja, ar slaugos administratore.