Kreipimosi tvarka

  1. Pacientai, norintys gauti medicinines, palaikomojo gydymo ir slaugos, paslaugas VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre, kreipiasi į slaugos administratorę arba į palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių.
  2. Atvykęs į skyrių pacientas turi pateikti asmens dokumentą, gydytojo siuntimą.
  3. Pacientai į palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių hospitalizuojami, kai nustatyta galutinė diagnozė ir nereikalingas papildomas ištyrimas, kai aukštesnio lygio specializuotas stacionarinis ar reabilitacinis gydymas netikslingas.
  4. Ligoniai hospitalizacijai į palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių registruojami skyriuje „Ligonių planinės hospitalizacijos“ žurnale.
  5. Registracija gali vykti telefonu arba artimiesiems (ligoniui) atvykus pas slaugos administratorę, gydytoją.
  6. Į palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių hospitalizuojami gyventojai su Alytaus miesto ir Alytaus rajono gydymo įstaigų siuntimais.
  7. Registraciją atlieka slaugos administratorė arba skyriaus gydytojas, užpildydami grafas – ligonio vardas, pavardė, gimimo data, siunčianti įstaiga, siunčiantis gydytojas, diagnozė, mobilumas, speciali informacija, kontaktiniai telefonai.
  8. Apie planuojamą hospitalizaciją pacientą ar jo artimuosius slaugos administratorė informuoja nurodytais telefonais prieš 1-3 dienas.
  9. Perkėlimą pacientų iš Alytaus miesto stacionarinio gydymo įstaigų tolimesniam palaikomajam gydymui ir slaugai į centrą derina pacientą perkeliantis gydytojas su slaugos skyriaus gydytoju ar slaugos administratore.

Kategorijos