Reikalingi dokumentai

  1. Apgyvendinant asmenis Globos skyriuje pateikiami šie dokumentai:
  2. Siuntimas į stacionarią globos įstaigą.
  3. Neįgaliojo pažymėjimas (darbingumo lygio pažymos nustatymo kopija) ir specialiojo poreikio nustatymo pažymų kopijos (SP-1, SP-2 formos).
  4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
  5. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą;
  6. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/a),  (F 046/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis (rekomendacijos dėl įstaigos profilio);
  7. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
  8. Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
  9. Sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma);
  10. Kompensuojamų vaistų pasas.

Kategorijos