VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

Socialinės, medicininės, rebilitacijos, sporto paslaugos

Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa

Suteikiame reikalingą ilgalaikę socialinę globą

Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius

Ligoniai slaugomi, naudojant modernias slaugos priemones, taip pat Ligoniai slaugomi, teikiama palaikomoji slauga

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius

Gydymo priemonės naudojamos kompleksiškai, reabilitacija atliekama neizoliuojant ligonio nuo artimųjų, kolektyvo.

Sporto paslaugos

Atnaujindami sporto bazės įrangą, gerindami paslaugų kokybę, norime patenkinti fizinio tobulėjimo poreikį

amrc_logoVšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras įkurtas 2001 metais spalio 24 dieną buvusiame Alytaus miesto šilumos tinklų profilaktoriume. Steigėja Alytaus miesto savivaldybė. Įstaigos veikla labai įvairi: tai socialinės, medicininės, sporto paslaugos ir kt. Socialinės veiklos kryptys: ilgalaikė socialinė globa, socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Medicininės veiklos kryptys: I lygio slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos, ambulatorinė medicininė reabilitacija. Čia veikia 55 lovų slaugos ir palaikomojo gydymo, 39 lovų globos, dienos medicininės reabilitacijos skyriai ir sporto kompleksas.

Mūsų misija

Pagal kompetenciją ir galimybes tenkinti gyventojų poreikius, užtikrinti jų saugą  ir asmeninį dalyvavimą gydymo, socialinės paramos, slaugos procese, didinti pacientų pasitikėjimą sveikatos priežiūra. Teikti pacientams mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, saugias, kokybiškas, klientų poreikius ir interesus atitinkančias, jų lūkesčius viršijančias sveikatos priežiūros ir socialinės paramos paslaugas, naudojantis turimais ištekliais, atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovo reikalavimus bei užtikrinti klientų privačios informacijos saugumą, žmoniškąją pagarbą ir orumą.

Mūsų vizija

Šiuolaikinis, akredituotas, Lietuvos ir Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantis, teikiantis sveikatos priežiūros ir socialinės paramos paslaugas centras, pranašumo siekiantis per kokybę ir geriausių sąlygų sukūrimą pacientams ir personalui.

Vertybių pagrindas

Grąžinti žmonėms gebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis visuomenėje. Teikti efektyvias, saugias, šiuolaikinio medicinos mokslo reikalavimus atitinkančias ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyvios slaugos, psichikos ir elgesio sutrikimų paslaugas, gerinant teikiamų paslaugų efektyvumą bei kokybę. Siekti sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą, organizuoti ir teikti asmens sveikatos ir socialinę priežiūrą Alytaus miesto gyventojams.