Teikiamos mokamos paslaugos

 

1. VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre teikiamos ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys) privalo sumokėti.
2. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, tai tokios paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
2.1. Valstybės ir savivaldybės biudžetų;
2.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;
2.3. Kitų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.
3. Už mokamas paslaugas, suteiktas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre apmoka:
3.1. Patys pacientai arba jų įstatyminiai atstovai;
3.2. Savanoriško sveikatos draudimo įstaigos, kiti juridiniai asmenys.
4. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos (sąrašas patvirtintas SAM ministro įsakymu), nuolatiniams Lietuvos gyventojams VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre teikiamos nemokamai.
5. VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas patvirtintas SAM ministro įsakymu (sveikatos priežiūros paslaugų kainynas Nr.1 1-96-2, patvirtintas 1996 03 26 įsakymu Nr.178), kainos indeksuotos SAM ministro įsakymu 2008.10.31. Nr. V – 1065, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų bazinės kainos patvirtintos SAM ministro įsakymu Nr. V-361, 2009.05.15. VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro visuotinio dalininkų susirinkimo 2008 m. gruodžio 28 d. nutarimu 03.
6. Už sveikatos priežiūros paslaugas (nepriskirtas būtinajai pagalbai), suteiktas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre, nuolatinis Lietuvos gyventojas apmoka kai:
6.1. Pacientas, neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, kreipėsi dėl sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo;
6.2. Pacientas, neturėdamas PSP gydytojo ar specialisto siuntimo, kreipėsi dėl sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo;
6.3. Paciento pageidavimu (leidžiant gydančiam gydytojui) teikiamos papildomos paslaugos, nesusijusios su pagrindinės ligos gydymu;
6.4. Sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos sudarytų tarpusavio sutarčių pagrindu, privačių įstaigų gydytojų siuntimu;
6.5. Pacientas, išnaudojęs metinį slaugos ir palaikomojo gydymo stacionare paslaugų limitą (120 d.), numatytą sutartyje su teritorine ligonių kasa, kreipiasi dėl tolimesnio šių paslaugų teikimo tais pačiais metais.
7. Už sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre, užsienio piliečiai apmoka patys, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia tvarka. VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre piliečiai už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas moka kainomis, patvirtintomis SAM ministro įsakymais Lietuvos piliečiams, indeksuotomis koeficientu 1,3.
8. VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre teikiamos ir ne medicinos paslaugos: kopijavimas, išrašo iš ligos istorijos, pažymos apie paciento sveikatos būklę, jam pačiam prašant, parengimas ir kt. Šių paslaugų apmokėjimo kainos patvirtintos centro direktoriaus įsakymu
Pacientai išnaudoję 120 dienų metinį palaikomojo gydymo ir slaugos gydymosi stacionare limitą, numatytą sutartyje su teritorine ligonių kasa, VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro dalininkų susirinkimo 2008 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 03, Šalies gyventojams, nepriklausomai nuo deklaruotos ir gyvanamosios vietos, neribotam laikui, teikiame mokamas Socialinės globos ir ilgalaikės slaugos paslaugas.

Kategorijos