Darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

 

Etatų skaičius

2020 m. I ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Etatų skaičius

2020 m. II ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Gydytojai

2,52

2252,46

2,52

2332,77

Skyrių administratoriai

2

1200,50

4

1359,60

Socialiniai darbuotojai

4

967,26

3

1061,47

Bendros praktikos slaugytojos

15,5

1304,06

16

1361,27

Slaugytojų padėjėjos

23,5

986,32

21,5

1066,35

Medicinos darbuotojai

5,5

960,40

5

1059,46

Budintys

2,5

686,00

1,5

754,6

Valytojos

8

686,00

8

754,6

Pagalbiniai darbuotojai

2,75

720,92

2,5

796,86