Darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

 

Etatų skaičius 2023 m. I ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Etatų skaičius 2023 m. II ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Etatų skaičius 2022 m. III ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Etatų skaičius 2022 m. IV ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Gydytojai 2,77 3407,76 2,77 3438,65 1,77 2780,98 1,77 2900,17
Skyrių administratoriai 4 2060 3 2060 4 1802,50 4 1879,75
Socialiniai darbuotojai 3 1626,67 3 1626,67 3 1423,33 3 1435,67
Bendros praktikos slaugytojos 17,5 1937,65 17,5 1938,25 16,5 1582,54 17,5 1629,55
Slaugytojų padėjėjos 24 1692,42 24 1692,51 23 1418,70 24 1456,92
Medicinos darbuotojai 6,5 1593,85 6,5 1593,85 6,5 1394,62 6,5 1421,88
Budintys 2 1120 2 1120 2 980 2 1022
Valytojos 8 1040 8 1040 8 910 8 949
Pagalbiniai darbuotojai 3,5 1024 3,5 1024 1,5 886,67 2,5 956,90