Darbo užmokestis

Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

Etatų skaičius

2019 m. I ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Etatų skaičius

2019 m. II ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Etatų skaičius

2019 m. III ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Etatų skaičius

2019 m. IV ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Gydytojai

2,62

1838,45

2,62

1838,45

2,62

1952,32

2,62

1952,32

Skyrių administratoriai

3,5

1088,94

3,5

1088,94

2,5

1184,29

2,5

1184,29

Socialiniai darbuotojai

4

836,74

4

836,74

4

836,74

4

836,74

Bendros praktikos slaugytojos

15,5

1248,45

15,5

1249,92

15,5

1267,96

15,5

1267,96

Slaugytojų padėjėjos

19,5

921,51

19,5

922,12

20,5

939,52

20,5

939,52

Medicinos darbuotojai

4,5

912,56

4,5

912,56

5,5

941,84

5,5

941,84

Budintys

2,5

603,90

2,5

603,90

2,5

603,90

2,5

603,90

Valytojos

7

603,90

7

603,90

7

603,90

7

603,90

Pagalbiniai darbuotojai

2,75

633,18

2,75

633,18

2,75

647,82

2,75

647,82