Darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

 

Etatų skaičius 2021 m. I ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Etatų skaičius 2021 m. II ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Etatų skaičius 2020 m. III ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Etatų skaičius 2020 m. IV ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Gydytojai 2,02 2741,39 1,77 2745,24 2,52 2407,52 2,02 2741,39
Skyrių administratoriai 4 1372,12 4 1600,50 4 1372,12 4 1372,12
Socialiniai darbuotojai 3 1086,63 3 1188 3 1086,63 3 1086,63
Bendros praktikos slaugytojos 16 1416,85 16 1468,26 16 1365,12 16 1416,85
Slaugytojų padėjėjos 23 1082,56 23 1143,61 22 1068,96 22 1082,56
Medicinos darbuotojai 6,5 1066,50 6,5 1243,85 5 1074,55 6 1066,50
Budintys 2 754,60 2 792 0 0 2 754,60
Valytojos 8 754,60 8 792 8 754,60 8 754,60
Pagalbiniai darbuotojai 1,5 754,60 1,5 792 2,5 796,86 1,5 754,60