Darbo užmokestis

Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras vidutinis mėnesio darbo užmokestis:

 

Pareigybės pavadinimas

 

Etatų skaičius 2016 m. vidutinis mėnesio darbo užmokestis Etatų skaičius 2017 m. I ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Etatų skaičius 2017 m. II ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Gydytojai 2,72 805,76 2,72 906,50 2,72 946,44
Skyrių administratoriai 3 595,22 3 595,22 3 644,92
Socialiniai darbuotojai 3 513,57 3 513,57 3 513,57
Bendros praktikos slaugytojos 15,5 563,27 15,5 572,12 15,5 584,16
Slaugytojų padėjėjos 19 457,10 19,5 462,32 19 472,89
Medicinos darbuotojai 4,5 497 3,9 449,38 3,5 509,17
Budintys 3 380,00 3 380,00 3 380
Valytojos 6 380,00 7 380,00 6 380
Pagalbiniai darbuotojai 3,75 392,00 3,75 392,00 3,75 392

Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras vidutinis mėnesio darbo užmokestis II ketv.

Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras vidutinis mėnesio darbo užmokestis:

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2016 m. vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Etatų skaičius

2017 m. I ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Gydytojai

2,72

805,76

2,72

906,50

Skyrių administratoriai

3

595,22

3

595,22

Socialiniai darbuotojai

3

513,57

3

513,57

Bendros praktikos slaugytojos

15,5

563,27

15,5

572,12

Slaugytojų padėjėjos

19

457,10

19,5

462,32

Medicinos darbuotojai

4,5

497

3,9

449,38

Budintys

3

380,00

3

380,00

Valytojos

6

380,00

7

380,00

Pagalbiniai darbuotojai

3,75

392,00

3,75

392,00

Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras vidutinis mėnesio darbo užmokestis

2016 metų VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių:

Kiti specialistai su aukštuoju

10

600,78

Gydytojai

4

464,70

Slaugytojai

23

532,32

Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą

20

467,10

Kitas personalas

15

342,23

2016 m. darbo užmokesčio ataskaita pagal ketvirčius

2015 metų VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių:

Kiti specialistai su aukštuoju

10

597,43

Gydytojai

4

406,35

Slaugytojai

26

478,40

Kiti specialistai su vid. isilav

20

402,51

Kitas personalas

13

333,06

2014 metų VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių:

Kiti specialistai su aukštuoju

10

2062,08

Gydytojai

4

1385,85

Slaugytojai

26

1522,84

Kiti specialistai su vid. isilav

20

1323,72

Kitas personalas

14

912,54