Darbo užmokestis

Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras vidutinis mėnesio darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

 

Etatų skaičius 2018 m. I ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Etatų skaičius 2018 m. II ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Gydytojai 2,72 1055,56 2,87 1162,90
Skyrių administratoriai 3,5 785,88 3,5 802,30
Socialiniai darbuotojai 4 643,44 4 643,44
Bendros praktikos slaugytojos 15,5 691,44 15,5 787,49
Slaugytojų padėjėjos 19,5 536,30 19,5 600,41
Medicinos darbuotojai 4 528,87 4,5 663,45
Budintys 3 424,20 3 424,20
Valytojos 6 424,20 6 424,20
Pagalbiniai darbuotojai 2,75 438,92 2,75 424,20