Darbo užmokestis

Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras vidutinis mėnesio darbo užmokestis:

 

Pareigybės pavadinimas

 

Etatų skaičius 2017 m. I ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Etatų skaičius 2017 m. II ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Etatų skaičius 2017 m. III ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Etatų skaičius 2017 m. IV ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Gydytojai 2,72 906,50 2,72 946,44 2,72 982,89 2,62 1049,58
Skyrių administratoriai 3 595,22 3 644,92 3,5 684,64 3,5 783,00
Socialiniai darbuotojai 3 513,57 3 513,57 3 513,57 3,5 640,01
Bendros praktikos slaugytojos 15,5 572,12 15,5 584,16 15,5 593,88 15,5 686,62
Slaugytojų padėjėjos 19,5 462,32 19 472,89 19 483,92 19 532,50
Medicinos darbuotojai 3,9 449,38 3,5 509,17 3,5 519,12 4 567,82
Budintys 3 380,00 3 380 3 380 3 420
Valytojos 7 380,00 6 380 6 380 6 420
Pagalbiniai darbuotojai 3,75 392,00 3,75 392 3,75 392 2,75 436,38