Darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

 

Etatų skaičius

2022 m. I ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Etatų skaičius

2022 m. II ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Etatų skaičius

2022 m. III ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Etatų skaičius

2022 m. IV ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

Gydytojai

1,77

2780,98

1,77

2780,98

1,77

2780,98

1,77

2900,17

Skyrių administratoriai

3

1726,67

3

1773,33

4

1802,50

4

1879,75

Socialiniai darbuotojai

3

1400

3

1423,33

3

1423,33

3

1435,67

Bendros praktikos slaugytojos

16,5

1576,80

16,5

1582,54

16,5

1582,54

17,5

1629,55

Slaugytojų padėjėjos

23

1350,76

23

1418,70

23

1418,70

24

1456,92

Medicinos darbuotojai

6,5

1340,77

6,5

1394,62

6,5

1394,62

6,5

1421,88

Budintys

2

840

2

980

2

980

2

1022

Valytojos

8

840

8

910

8

910

8

949

Pagalbiniai darbuotojai

1,5

840

1,5

886,67

1,5

886,67

2,5

956,90