Darbo užmokestis

Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras vidutinis mėnesio darbo užmokestis:

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2017 m. vidutinis mėnesio darbo u˛mokestis Etatų skaičius 2018 m. I ketv. Vidutinis mėnesio darbo u˛mokestis
Gydytojai 2,72 971,35 2,72 1055,56
Skyrių administratoriai 3,25 676,95 3,5 785,88
Socialiniai darbuotojai 3,2 545,58 4 643,44
Bendros praktikos slaugytojos 15,5 609,20 15,5 691,44
Slaugytojų padėjėjos 19 487,91 19,5 536,30
Medicinos darbuotojai 3,8 511,37 4 528,87
Budintys 3 390 3 424,20
Valytojos 6,25 390 6 424,20
Pagalbiniai darbuotojai 3,5 403,10 2,75 438,92