Darbo užmokestis

Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

 

Etatų skaičius 2019 m. I ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Gydytojai 2,62 1838,45
Skyrių administratoriai 3,5 1088,94
Socialiniai darbuotojai 4 836,74
Bendros praktikos slaugytojos 15,5 1248,45
Slaugytojų padėjėjos 19,5 921,51
Medicinos darbuotojai 4,5 912,56
Budintys 2,5 603,90
Valytojos 7 603,90
Pagalbiniai darbuotojai 2,75 633,18