Darbo užmokestis

Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

Etatų skaičius 2019 m. I ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Etatų skaičius 2019 m. II ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Etatų skaičius 2019 m. III ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis Etatų skaičius 2019 m. IV ketv. Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Gydytojai 2,62 1838,45 2,62 1838,45 2,62 1952,32 2,62 1952,32
Skyrių administratoriai 3,5 1088,94 3,5 1088,94 2,5 1184,29 2,5 1184,29
Socialiniai darbuotojai 4 836,74 4 836,74 4 836,74 4 836,74
Bendros praktikos slaugytojos 15,5 1248,45 15,5 1249,92 15,5 1267,96 15,5 1267,96
Slaugytojų padėjėjos 19,5 921,51 19,5 922,12 20,5 939,52 20,5 939,52
Medicinos darbuotojai 4,5 912,56 4,5 912,56 5,5 941,84 5,5 941,84
Budintys 2,5 603,90 2,5 603,90 2,5 603,90 2,5 603,90
Valytojos 7 603,90 7 603,90 7 603,90 7 603,90
Pagalbiniai darbuotojai 2,75 633,18 2,75 633,18 2,75 647,82 2,75 647,82

Darbo apmokėjimo tvarka