Neužmirškime savo senjorų

2018 24 spalio | 0 comments

Gal simboliška, kad baigiantis spaliui – senjorų mėnesiui ir prasidedant lapkričiui, Anapilį išėjusių pagerbimui, yra užbaigtas bendras kartu su pasienio partneriais projektas „Neužmiršk manęs“. Senėjimas nebūtinai turi būti našta, ir tai nebūtinai turi sumažinti žmogaus galimybes prisidėti prie visuomeninio gyvenimo: senyvo amžiaus žmonės gali svariai prisidėti savo bendruomenei ir džiaugtis aukšta gyvenimo kokybe pasienio regionuose. Vadovaujantis šia idėja du projekto partneriai VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras bei Oržyšo savivaldybė (Lenkijos Respublika) nuo šių metų kovo 1 d. įgyvendino bendrą pasienio projektą „Neužmiršk manęs“, skirtą pasienio senjorams. Siekdami kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi abu projekto partneriai suorganizavo vietinius užsiėmimus senjorams: psichologo, dietologo, psichiatro konsultacijas, vandens pramogas, šokio ir dainavimo praktinius užsiėmimus, rankdarbių vakarus, taip pat Oržyšo senjoro dieną, tarptautinę senjorų dieną spalio 1 d. Alytuje bei projekto baigiamąją konferenciją. Projekto partneriai taip pat sukūrė dvejomis kalbomis bendrą programą „Neužmiršk manęs“, skirtą pasienio senjorams, kuri yra viešinama internetiniame puslapyje www.amrc.lt/projektai. Siekiant užtikrinti aktyvų senjorų užimtumą ir sveiką senėjimą partneriai įsigijo sodo ir daržo įrangą, kurios pagalba užaugino daržoves, uogas, vaistažoles, gėles ir jau nuėmė pirmą derlių. Pilni gerų emocijų ir nuotaikos projekto partneriai atsisveikindami vieni kitiems linkėjo – neužmiršk manęs… Neužmirškime savo senjorų, nes juk kažkada ateis laikas ir mes būsime tokie – didžiulė laimė yra mokėti džiaugtis su kitais.

Pagrindinis projekto tikslas – dalijantis patirtimi ir žiniomis teikti pasienio senjorams aukštos kokybės viešąsias paslaugas. Projekto trukmė 10 mėnesių. Bendras abiejų projekto partnerių biudžetas 31858,10 eurų. Investicijų dalis, tenkanti VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrui 16 258,35 eurai, toje sumoje Europos regioninės plėtros fondo skirta parama 13 819,59 eurai.

Socialinės paramos skyriaus informacija