Konkursas fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus administratoriaus pareigoms užimti

2020 11 vasario | Be kategorijos | 0 comments

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras 250124650, Pramonės g. 9,  LT- 62175 Alytus, skelbia konkursą Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus administratoriaus pareigoms užimti.  Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis – 1 etatas.  Darbo užmokestis – 1275 Eur.

Atrankos būdas – pokalbis.

Reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti ne žemesnį nei LR teisės aktų nustatyta tvarka įgytą aukštąjį universitetinį sveikatos priežiūros mokslų studijų srities išsilavinimą.
 2. Ne mažesnė kaip 2 metų profesinio darbo patirtis.
 3. Ne mažesnė kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtis.
 4. Nepriekaištinga reputacija.
 5. FRM skyriaus administratorius (-ė) turi žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius fizinės medicinos ir reabilitacijos organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, sveikatos ministerijos normatyvinius teisės aktus, susijusius su pareigybe.
 6. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.
 7. Organizaciniai sugebėjimai, atsakingumas, pareigingumas, kūrybiškumas, loginis mąstymas, komunikabilumas.

Privalumai:

 1. Gebėjimas vykdyti priemonių, prekių, paslaugų viešuosius pirkimus.
 2. Projektinės veiklos patirtis.

Darbo pobūdis (Funkcijos):

 1. organizuoti kasdienį FMR skyriuje dirbančio personalo darbą;
 2.  organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti reabilitacijos paslaugų teikimą ir vykdymą;
 3. sudaryti FMR skyriaus personalo darbo grafiką pagal teikiamas paslaugas, atostogų grafikus;
 4.  pildyti FMR skyriaus personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir laiku pristatyti juos tvirtinimui;
 5.  organizuoti pasitarimus darbo klausimais;
 6. informuoti personalą apie reabilitacijos teikiamų paslaugų situaciją įstaigoje;
 7.  perteikti personalui reabilitacijos politiką, darbo būdus;
 8. vertinti reabilitacijos sporto, sveikatą grąžinančias paslaugas, kontroliuoti įrašų apie paciento priežiūros savalaikiškumą;
 9. analizuoti reabilitacijos paslaugų kokybę;
 10.  analizuoti pavaldaus personalo darbo apimčių ir resursų normas, darbo organizavimo problemas, numatyti ir siūlyti būdus problemoms spręsti;
 11.  sistemingai ir atsakingai papildyti skyriaus veiklai reikalingus vaistus, diagnostikos, reabilitacijos reikmenis, vesti jų apskaitą ir kontroliuoti jų efektyvų panaudojimą;
 12. organizuoti higieninės profilaktikos darbus;
 13.  darbą organizuoti pagal galiojančius teisės aktus ir epidemiologinį režimą;
 14.  kontroliuoti personalo darbo drausmę;
 15.  organizuoti medicininės reabilitacijos personalo darbą, paskirstant darbus pagal skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus, atsižvelgiant į jų darbo krūvį;
 16. gerinti paslaugų kokybę, užtikrinti, kad pacientams teikiama paslauga atitiktų pagrindinius dokumentų reikalavimus;
 1. FMR skyriaus administratorė derindama administracinį darbą turi atlikti fizioterapines procedūras, vesti kineziterapinius užsiėmimus. Esant poreikiui ir personalo užimtumui atlikti kitas reabilitacijos procedūras;
 1.  teikti pirmą ir skubią medicinos pagalbą;
 2.  rengti FMR skyriaus metinį veiklos planą, ataskaitas ir kitą privalomą dokumentaciją;
 1. tinkamai tvarkyti dokumentaciją bei teikti statistikos ir kitas privalomąsias atskaitomybės žinias;
 2. organizuoti viešuosius pirkimus, tinkamai parengti sutartis, ataskaitas, metinį viešųjų pirkimų planą;
 1. vykdyti  metrologinės prietaisų patikros administravimą;
 2. vykdyti vaistinių preparatų laikymo patikrą ir apskaitos žurnalo pildymą;
 3. savarankiškai vykdyti kitus direktoriaus pavedimus

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Motyvacinį laišką.
 7. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentai priimami iki 2020 m. vasario 21 d. VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro raštinėje, adresu – Pramonės g. 9, Alytus arba siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu: info@amrc.lt.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį. Apie pokalbio datą pretendentai bus informuojami asmeniškai.

Daugiau informacijos tel. +370 646 29775.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.