Všį Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro globos skyrius

2017 19 kovo | Naujienos, Staripsniai | 0 comments

Všį Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro globos skyrius, kuriame gyvena 39 senoliai, įsikūręs miesto pakraštyje Pramonės g. 9. Pasak Socialinės paramos skyriaus vedėjos Sonatos Dumbliauskienės, šalia sutvarkyto senelių globos skyriaus pastato daugiau kaip dešimtmetį stovi apleisti nenaudojami pastatai – šiltnamiai. Šiais metais valstybės investicijų programos skirtomis lėšomis šie pastatai bus nugriauti, teritorija sutvarkyta.

„Planuojame, kad sutvarkytoje teritorijoje galėtų būti įkurtas skveras, jame galima būtų nu­ties­ti ta­kus, pa­so­din­ti želdi­nius, įreng­ti ap­švie­ti­mą. Skverą reikėtų pri­tai­ky­ti senelių svei­ka­tin­gu­mo poreikiams, aktyviam laiko praleidimui, to­dėl galima būtų įreng­ti po­il­sio sa­le­les, kad kiek­vie­nas pail­sė­ti čia už­su­kęs senelis jaus­tų kuo dau­giau as­me­ni­nės erd­vės”, – pasakojo S. Dumbliauskienė.

Jos teigimu, skve­re taip pat turėtų būti įrengti suo­liu­kai, sta­le­liai, kad be­si­il­sint bū­tų ga­li­ma ne tik žaisti šaškėmis, kny­gą pa­skai­ty­ti, bet ir užsiimti rankdarbiais. Čia galėtų būti numatyta vieta žemaūgiams vaismedžiams, vaiskrūmiams, gėlynams, nedideliam daržui, seneliai galėtų patys prižiūrėdami auginti sau daržoves, vaistažoles, gėles, uogas.

Kviečiame visus, neabejingus senelių globos namų gyventojams, teikti projektinius pasiūlymus ir pavadinimą skverui, kuriame mūsų miesto gyventojai galėtų turiningai leisti savo dienas.

Projektinius pasiūlymus siųskite el.pastu info@amrc.lt iki š.m. balandžio 15 d.

Palnas