Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras teikė paraišką dėl dalyvavimo VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo Socialinių paslaugų kokybės gerinimo, taikant EQUASS kokybės sistemą 2017-03-02 sutarties Nr.08.4.1-ESFA-V-421-01-0001 projekto Socialinių paslaugų įstaigų paraiškų atrankoje, kuri buvo paskelbta 2017 m. liepos 26 d.

VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Socialinių paslaugų įstaigų atrankos dalyvauti projekte komisijos sprendimu VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro paraiška pripažinta finansuotina. Pasirašyta dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartis su projekto vykdytoju VšĮ Valakupių reabilitacijos centru. Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą. Įgytas dokumentas įgalins užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą, atsižvelgiant į individualius kiekvieno paslaugų gavėjo poreikius. Sertifikatas suteiks atitiktį Socialinių paslaugų kokybės keliamiems reikalavimams Europos lygmeniu.

as